Këshilli Bashkiak i Durrësit ka zhvilluar mbledhjen e rradhës. Në këtë mbledhje ku ka marrë pjesë kryetarja e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako u miratuan këto vendime:

-Dhënia e mandatit të anëtarëve të këshillit bashkiak zj. Alketa Ngjeçi dhe z. Sami Osmani

-Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri 6 % dhe fondi i të ardhurave të bashkisë Durrës, për muajin Qershor 2023

-Për miratimin e komisioneve të përhershëm të këshillit bashkiak dhe përbërjen e tyre.