Kandidatët e përzgjedhur janë :

1.Bujar Kurti

2.Ermal Capa

3. Rudin Shytaj

 Konkurimi do të zhvillohet më datë 17.07.2023, në ambjentet e Bashkisë Durrës në orën 1100.

 Fituesit do të shpallen më datë  19.07.2023.