Kandidatët e përzgjedhur janë :

1.Bujar Kurti

2.Ermal Capa

3. Rudin Shytaj

 Konkurimi do të zhvillohet më datë 17.07.2023, në ambjentet e Bashkisë Durrës në orën 1100.

 Fituesit do të shpallen më datë  19.07.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*