Fituesit e konkurimit të datës 17.07.2023 për pozicionet Drejtues automjeti pranë MZSH-së, janë:

1.Bujar Kurti

2.Ermal Capa