KËRKO

Njoftim për shorteun publik të datës 18.08.2023 me objekt shpërndarjen / caktimin, midis përfituesve nga procesi i rindërtimit, i banesës kolektive nr.21 Rruga “Isuf Molla”,Njësia Administrative nr.2, Durrës .