Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtë rradhe ku u miratua një vendim i rëndësishëm:
Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri 6 % dhe fondi i të ardhurave të bashkisë Durrës, për muajin gusht 2023.