Njoftim për pozicion të lirë si “Mësues i Arsimit Parashkollor”, kopshti “Sotir Noka” (zëvendësues) në portalin “Mësues për Shqipërinë” .