Dëgjesat e datës 25.10.2023 në Njësinë Administrative Rrashbull, do të zhvillohen më datë 31.10.2023, ora 10.00, kompleksi “Mërgimi”.