Dëgjesat e datës 25.10.2023 në Njësinë Administrative Rrashbull, do të zhvillohen më datë 31.10.2023, ora 10.00, kompleksi “Mërgimi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*