KËRKO

Njoftim për shorteun publik të datës 10.11.2023 me objekt shpërndarjen / caktimin, midis përfituesve nga procesi i rindërtimit, i banesës kolektive nr.30 Rruga “Hysen Myshketa”, Njësia Administrative nr.3, Durrës .