Për pozicionin Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Plotë pranë Drejtorisë së Auditit të Brendshëm fitues është Ina Varfi.
Për pozicionin Inspektor në Sektorin e Kontrollit Tematik pranë Drejtorisë së Auditit të Brendshëm fituesit janë Mirsad Vokshi dhe Noemi Balla.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Prokurimeve Publike pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike fitues është Olsa Shala.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Bujqësisë pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike fituesit janë Etleva Velçani dhe Griselda Basha.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Planeve të Detajuara Vendore pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Terrritorit fitues është Debora Emini.
Për pozicionin Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënieve me publikun pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Terrritorit fitues është Arjola Mezani.
Për pozicionin Inspektor Taksash në Tregun Agro-Bujqësor pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore fitues është Marinela Papajorgji.
Për pozicionin Inspektor në Njësitë Administrative fitues është Suela Delija.