KËRKO

Njoftim fituesi për pozicionin Inspektor në Sektorin e Shërbimit Veterinar dhe Mbrotjes së Konsumatorit (Njësia Administrative Sukth) pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*