KËRKO

Njoftim fituesi për pozicionin Inspektor në Sektorin e Shërbimit Veterinar dhe Mbrotjes së Konsumatorit (Njësia Administrative Sukth) pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike