KËRKO

Njoftim mbi fituesit e konkurimit të datës 26.12.2023 dhe kandidatët e përzgjedhur për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil

Lista e fituesve të konkurimit të datës 26.12.2023

Drejtoria Burimeve Njerëzore
Sektori i Personelit
Fitues është : Brunilda Gripshi

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil për konkurimin e datës 05.01.2024

Adea Hidri
Adelina Hallaçi
Anita Sheshi
Artjola Dervishaj
Fabio Ibrahimi
Gristela Shuka
Rovena Laçi

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 05.01.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 05.01.2024 ora 13:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

Rezultatet e konkurimit do të shpallen me datë 12.01.2024 në faqen zyrtare, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” si dhe në këndin e njoftimeve të publikut të Institucionit.