Lista e fituesve për pozicionin

Specialist 2 (dy), Sektori i Financës, Drejtoria Ekonomike

Fituesit janë:
1. Anita Sheshi
2. Rovena Laçi