Shoqata “Bullgarët e Shqipërisë” dhe Këshilli Bashkiak i Durrësit organizuan një takim me qëllim bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e komunitetit bullgar në vendimmarrjen lokale. Në kuadër të projektin “MINOCARE”, synohet rritja e pjesëmarrjes së pakicave kombëtare në zgjedhje dhe çështjet lokale. Takimi u realizua në Janar 2024, duke u fokusuar në krijimin e kushteve për pjesëmarrjen efektive të komunitetit në procesin vendimmarrës lokal.

Ky takim ishte pikënisje dhe ftesë edhe për komunitet e tjera të bashkohen në këtë nismë të rëndësishme për zhvillim të qëndrueshëm dhe përmirësim të bashkëjetesës lokale.

1