NJOFTIM MBI PROCEDURËN E KONKURIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE