Rendi i ditës i mbledhjes së këshillit bashkiak DITËN E MARTË, DATË 16.04.2024, ORA 18:00