Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtë rradhe. Në këtë mbledhje u miratuan të gjitha vendimet e rendit të ditës të cilat janë:
Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllokndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi i të ardhurave të bashkisë Durrës, për muajin Mars 2024.
Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” zotit Mirush Kabashi (pas vdekjes).
Për një shtesë në VKB-në nr. 475, datë 23.12.2017 “Për miratimin e sistemit të ri të adresave të bashkisë Durrës”, i ndryshuar.