NJOFTIM MBI FITUESIN E KONKURIMIT TË DATËS 15.04.2024