KËRKO

Njoftim për shorteun publik të datës 10.05.2024 me objekt shpërndarjen / caktimin, midis përfituesve nga procesi i rindërtimit, të banesave kolektive me seksion A-1, A-3, A-4, B-1, B-2, B-3 dhe B-4 të ndërtuara në Zonën e Re për Zhvillim Manëz

Njoftim për shorteun publik të datës 10.05.2024