Njoftim për listën e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e Lëvizjes Paralele