Njoftim mbi kandidatët e përzgjedhur për procedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil