Njoftim mbi rezultatet e procedurës së Lëvizjes Paralele