Njoftim mbi rezultatet e procedurës së Lëvizjes Paralele dhe procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil