Njoftim për listën e kandidatëve të perzgjedhur për procedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil