Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e Burimeve Njerezore prane Bashkise Durres shpall konkurimin per vende te lira pune ne pozicionin

 Shkarko Njoftimin per vende te lira pune