Mbi miratimin e paketes fiskale te taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Durresit per vitin 2018:

 Paketa Fiskale 2019