Qëllimi i këtij plani është hartimi i një platforme strategjike dhe gjithëpërfshirëse që do të hedhë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm dhe cilësor për të gjitha strukturat e Arsimit Parashkollor. Plani do të ketë një rol shumë të rëndësishëm për Bashkinë Durrës dhe synon të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme të gjjitha proceset që lidhen me arsimin parashkollor.

Arsimi, konsiderohet si një nga sektorët me impakt të drejtpërdrejtë në mirëqënien sociale dhe ekonomike të Bashkisë Durrës, e si i tillë, paraqesim “Planin e Përmirësimit të Shërbimit për Arsimin Parashkollor në Bashkinë Durrës” për konsultim publik on line dhe mirëpresim sugjerimet tuaja në adresën e emailit:  k_puraveli@yahoo.com  ciko.beta@gmail.com

Link: Konsultim publik për  “Planin e Përmirësimit të Shërbimit për Arsimin Parashkollor në Bashkinë Durrës” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*