Vendime të Këshillit Bashkiak

Vendime të këshillit bashkiak - 2024

Emërtimi i Vendimeve të Këshillit Bashkiak (2024)

Vendimi nr. 1, date 06.02.2024

Vendimi nr. 2, date 06.02.2024

Vendimi nr. 3, date 06.02.2024

Vendimi nr. 4, date 06.02.2024

Vendimi nr. 5, date 06.02.2024

Vendimi nr. 6, date 06.02.2024

Vendimi nr. 7, date 06.02.2024

Vendimi nr. 8, date 06.02.2024

Vendimi nr. 9, date 06.02.2024

Vendimi nr. 10, date 06.02.2024

Vendimi nr. 11, date 06.02.2024

Vendimi nr. 12, date 06.02.2024

Vendimi nr. 13, date 06.02.2024

Vendimi nr. 14, date 06.02.2024

Vendimi nr. 15, date 06.03.2024

Vendimi nr. 16, date 06.03.2024

Vendimi nr. 17, date 06.03.2024

Vendimi nr. 18, date 06.03.2024

Vendimi nr. 19, date 06.03.2024

Vendimi nr. 20, date 06.03.2024

Vendimi nr. 21, date 06.03.2024

Vendimi nr. 22, date 06.03.2024

Vendimi nr. 23, date 06.03.2024

Vendimi nr. 24, date 06.03.2024

Vendimi nr. 25, date 06.03.2024

Vendimi nr. 26, date 06.03.2024

Vendimi nr. 27, date 06.03.2024

Vendimi nr. 28, date 06.03.2024

Vendimi nr. 29, date 06.03.2024

Vendimi nr. 30, date 06.03.2024

Vendimi nr. 31, date 06.03.2024

Vendimi nr. 32, date 06.03.2024

Vendimi nr.33, datë 16.04.2024

Vendimi nr.34, datë 16.04.2024

Vendimi nr.35, datë 16.04.2024

Vendimi nr.36, datë 21.05.2024

Vendimi nr.37, datë 21.05.2024

Vendimi nr.38, datë 21.05.2024

Vendimi nr.39, datë 21.05.2024

Vendimi nr.40, datë 21.05.2024

Vendimi nr.41, datë 21.05.2024

Vendimi nr.42, datë 21.05.2024

Vendimi nr.43, datë 21.05.2024

Vendimi nr.44, datë 21.05.2024

Vendimi nr.45, datë 21.05.2024

Vendimi nr.46, datë 21.05.2024

Vendimi nr.47, datë 21.05.2024

Vendimi nr.48, datë 21.05.2024

Vendimi nr.49, datë 21.05.2024

Vendimi nr.50, datë 21.05.2024

Vendimi nr.51, datë 21.05.2024

Vendimi nr.52, datë 21.05.2024

Vendimi nr.53, datë 21.05.2024

Vendimi nr.54, datë 21.05.2024

Vendimi nr.55, datë 25.06.2024

Vendimi nr.56, datë 25.06.2024

Vendimi nr.57, datë 25.06.2024

Vendimi nr.58, datë 25.06.2024

Vendimi nr.59, datë 25.06.2024

Vendimi nr.60, datë 25.06.2024

Vendimi nr.61, datë 25.06.2024

Vendimi nr.62, datë 25.06.2024

Vendimi nr.63, datë 25.06.2024

Vendimi nr.64, datë 25.06.2024

Vendimi nr.65, datë 25.06.2024

Vendimi nr.66, datë 25.06.2024

Vendimi nr.67, datë 25.06.2024

Vendimi nr.68, datë 25.06.2024

Vendimi nr.69, datë 25.06.2024

Vendimi nr.70, datë 25.06.2024

Vendime të këshillit bashkiak - 2023

Emërtimi i Vendimeve të Këshillit Bashkiak (2023)

Vendimi nr. 1, date 13.01.2023

Vendimi nr. 2, date 13.01.2023

Vendimi nr. 3, date 13.01.2023

Vendimi nr. 4, date 13.01.2023

Vendimi nr. 5, date 13.01.2023

Vendimi nr. 6, date 13.01.2023

Vendimi nr. 7, date 13.01.2023

Vendimi nr. 8, date 13.01.2023

Vendimi nr. 9, date 13.01.2023

Vendimi nr. 50, date 28.02.2023

Vendimi nr. 71, date 17.03.2023

Vendimi nr.10, date 13.01.2023

Vendimi nr.11, date 13.01.2023

Vendimi nr.12, date 13.01.2023

Vendimi nr.13, date 31.01.2023

Vendimi nr.14, date 31.01.2023

Vendimi nr.15, date 31.01.2023

Vendimi nr.16, date 31.01.2023

Vendimi nr.17, date 31.01.2023

Vendimi nr.18, date 31.01.2023

Vendimi nr.19, date 31.01.2023

Vendimi nr.20, date 31.01.2023

Vendimi nr.21, date 31.01.2023

Vendimi nr.22, date 31.01.2023

Vendimi nr.23, date 31.01.2023

Vendimi nr.24, date 03.02.2023

Vendimi nr.25, date 03.02.2023

Vendimi nr.26, date 03.02.2023

Vendimi nr.27, date 03.02.2023

Vendimi nr.28, date 03.02.2023

Vendimi nr.29, date 03.02.2023

Vendimi nr.30, date 03.02.2023

Vendimi nr.31, date 03.02.2023

Vendimi nr.32, date 03.02.2023

Vendimi nr.33, date 03.02.2023

Vendimi nr.34, date 03.02.2023

Vendimi nr.35, date 03.02.2023

Vendimi nr.36, date 03.02.2023

Vendimi nr.37, date 03.02.2023

Vendimi nr.38, date 20.02.2023

Vendimi nr.39, date 20.02.2023

Vendimi nr.40, date 20.02.2023

Vendimi nr.41, date 20.02.2023

Vendimi nr.42, date 20.02.2023

Vendimi nr.43, date 20.02.2023

Vendimi nr.44, date 20.02.2023

Vendimi nr.45, date 28.02.2023

Vendimi nr.46, date 28.02.2023

Vendimi nr.47, date 28.02.2023

Vendimi nr.48, date 28.02.2023

Vendimi nr.49, date 28.02.2023

Vendimi nr.51, date 28.02.2023

Vendimi nr.52, date 28.02.2023

Vendimi nr.53, date 28.02.2023

Vendimi nr.54, date 28.02.2023

Vendimi nr.55, date 28.02.2023

Vendimi nr.56, date 28.02.2023

Vendimi nr.57, date 28.02.2023

Vendimi nr.58, date 28.02.2023

Vendimi nr.59, date 28.02.2023

Vendimi nr.60, date 28.02.2023

Vendimi nr.61, date 28.02.2023

Vendimi nr.62, date 17.03.2023

Vendimi nr.63, date 17.03.2023

Vendimi nr.64, date 17.03.2023

Vendimi nr.65, date 17.03.2023

Vendimi nr.66, date 17.03.2023

Vendimi nr.67, date 17.03.2023

Vendimi nr.68, date 17.03.2023

Vendimi nr.69, date 17.03.2023

Vendimi nr.70, date 17.03.2023

Vendimi nr.72, date 17.03.2023

Vendimi nr.73, date 30.03.2023

Vendimi nr.74, date 30.03.2023

Vendimi nr.75, date 30.03.2023

Vendimi nr.76, date 30.03.2023

Vendimi nr.77, date 30.03.2023

Vendimi nr.78, date 30.03.2023

Vendimi nr.79, date 30.03.2023

Vendimi nr.80, date 30.03.2023

Vendimi nr.81, date 30.03.2023

Vendimi nr.82, date 30.03.2023

Vendimi nr.83, date 30.03.2023

Vendimi nr.84, date 30.03.2023

Vendimi nr.85, date 30.03.2023

Vendimi nr.86, date 30.03.2023

Vendimi nr.87, date 30.03.2023

Vendimi nr.88, date 30.03.2023

Vendimi nr.89, date 30.03.2023

Vendimi nr.90, date 30.03.2023

Vendimi nr.91, date 30.03.2023

Vendimi nr.92, date 30.03.2023

Vendimi nr.93, date 30.03.2023

Vendimi nr.94, date 30.03.2023

Vendimi nr.95, date 30.03.2023

Vendimi nr.96, date 30.03.2023

Vendimi nr.97, date 30.03.2023

Vendimi nr.98, date 30.03.2023

Vendimi nr.99, date 30.03.2023

Vendimi nr.100, date 30.03.2023

Vendimi nr.101, date 30.03.2023

Vendimi nr.102, date 30.03.2023

Vendimi nr.103, date 30.03.2023

Vendimi nr.104, date 30.03.2023

Vendimi nr.105, date 30.03.2023

Vendimi nr.106, date 30.03.2023

Vendimi nr.107, date 30.03.2023

Vendimi nr.108, date 30.03.2023

Vendimi nr.109, date 30.03.2023

Vendimi nr.110, date 30.03.2023

Vendimi nr.111, date 30.03.2023
Vendimi nr.112, date 27.04.2023

Vendimi nr.113, datë 29.05.2023

Vendimi nr.114, datë 21.06.2023

Vendimi nr.115, datë 21.06.2023

Vendimi nr.116, datë 21.06.2023

Vendimi nr.117, datë 21.06.2023

Vendimi nr.118, datë 21.06.2023

Vendimi nr.119, datë 21.06.2023

Vendimi nr.120, date 21.06.2023

Vendimi nr.121, datë 13.07.2023

Vendimi nr.122, datë 13.07.2023

Vendimi nr.123, datë 13.07.2023

Vendimi nr.124, date 27.07.2023

Vendimi nr.125, date 27.07.2023

Vendimi nr.126, date 27.07.2023

Vendimi nr.127, date 27.07.2023

Vendimi nr.128, date 27.07.2023

Vendimi nr.129, date 27.07.2023

Vendimi nr.130, date 27.07.2023

Vendimi nr.131, date 27.07.2023

Vendimi nr.132, date 27.07.2023

Vendimi nr.133, date 27.07.2023

Vendimi nr.134, date 27.07.2023

Vendimi nr.135, date 27.07.2023

Vendimi nr.136, date 27.07.2023

Vendimi nr.137, datë 11.09.2023

Vendimi nr.138, datë 28.09.2023

Vendimi nr.139, datë 28.09.2023

Vendimi nr.140, datë 28.09.2023

Vendimi nr.141, datë 28.09.2023

Vendimi nr.142, datë 28.09.2023

Vendimi nr.143, datë 28.09.2023

Vendimi nr.144, datë 28.09.2023

Vendimi nr.145, datë 28.09.2023

Vendimi nr.146, datë 28.09.2023

Vendimi nr.147, datë 28.09.2023

Vendimi nr.148, datë 28.09.2023

Vendimi nr.149, datë 28.09.2023

Vendimi nr.150, datë 28.09.2023

Vendimi nr.151, datë 18.10.2023

Vendimi nr.152, datë 18.10.2023

Vendimi nr.153, datë 18.10.2023

Vendimi nr.154, datë 18.10.2023

Vendimi nr.155, datë 18.10.2023

Vendimi nr.156, datë 18.10.2023

Vendimi nr.157, datë 18.10.2023

Vendimi nr.158, datë 18.10.2023

Vendimi nr.159, datë 18.10.2023

Vendimi nr.160, datë 18.10.2023

Vendimi nr.161, datë 03.11.2023

Vendimi nr.162, datë 03.11.2023

Vendimi nr.163, datë 03.11.2023

Vendimi nr.164, datë 03.11.2023

Vendimi nr.165, datë 03.11.2023

Vendimi nr.166, datë 03.11.2023

Vendimi nr.167, datë 03.11.2023

Vendimi nr.168, datë 03.11.2023

Vendimi nr.169, datë 03.11.2023

Vendimi nr.170, datë 03.11.2023

Vendimi nr.171, datë 03.11.2023

Vendimi nr.172, datë 03.11.2023

Vendimi nr.173, datë 01.12.2023

Vendimi nr.174, datë 01.12.2023

Vendimi nr.175, datë 01.12.2023

Vendimi nr.176, datë 01.12.2023

Vendimi nr.177, datë 01.12.2023

Vendimi nr.178, datë 01.12.2023

Vendimi nr.179, datë 01.12.2023

Vendimi nr.180, datë 01.12.2023

Vendimi nr.181, datë 01.12.2023

Vendimi nr.182, datë 22.12.2023

Vendimi nr.183, datë 22.12.2023

Vendimi nr.184, datë 22.12.2023

Vendimi nr.185, datë 22.12.2023

Vendimi nr.186, datë 22.12.2023

Vendimi nr.187, datë 22.12.2023

Vendimi nr.188, datë 22.12.2023

Vendimi nr.189, datë 22.12.2023

Vendimi nr.190, datë 22.12.2023

Vendimi nr.191, datë 22.12.2023

Vendimi nr.192, datë 22.12.2023

Vendimi nr.193, datë 22.12.2023

Vendimi nr.194, datë 22.12.2023

Vendimi nr.195, datë 22.12.2023

Vendimi nr.196, datë 22.12.2023

Vendime të këshillit bashkiak - 2022

Vendimi nr. 1, date 13.01.2022

Vendimi nr. 2, date 20.01.2022

Vendimi nr. 3, date 28.01.2022

Vendimi nr. 4, date 28.01.2022

Vendimi nr. 5, date 28.01.2022

Vendimi nr. 6, date 28.01.2022

Vendimi nr. 7, date 28.01.2022

Vendimi nr. 8, date 28.01.2022

Vendimi nr. 9, date 28.01.2022

Vendimi nr. 144, date 14.12.2022

Vendimi nr. 145, date 14.12.2022

Vendimi nr. 155, date 22.12.2022

Vendimi nr.10, date 28.01.2022

Vendimi nr.11, date 28.01.2022

Vendimi nr.12, date 28.01.2022

Vendimi nr.13, date 25.02.2022

Vendimi nr.14, date 25.02.2022

Vendimi nr.15, date 23.03.2022

Vendimi nr.16, date 31.03.2022

Vendimi nr.17, date 31.03.2022

Vendimi nr.18, date 31.03.2022

Vendimi nr.19, date 31.03.2022

Vendimi nr.20, date 31.03.2022

Vendimi nr.21, date 31.03.2022

Vendimi nr.22, date 22.04.2022

Vendimi nr.23, date 22.04.2022

Vendimi nr.24, date 22.04.2022

Vendimi nr.25, date 22.04.2022

Vendimi nr.26, date 28.04.2022

Vendimi nr.27, date 28.04.2022

Vendimi nr.28, date 28.04.2022

Vendimi nr.29, date 28.04.2022

Vendimi nr.30, date 28.04.2022

Vendimi nr.31, date 28.04.2022

Vendimi nr.32, date 28.04.2022

Vendimi nr.33, date 09.05.2022

Vendimi nr.34, date 09.05.2022

Vendimi nr.35, date 09.05.2022

Vendimi nr.36, date 09.05.2022

Vendimi nr.37, date 09.05.2022

Vendimi nr.38, date 09.05.2022

Vendimi nr.39, date 09.05.2022

Vendimi nr.40, date 09.05.2022

Vendimi nr.41, date 09.05.2022

Vendimi nr.42, date 09.05.2022

Vendimi nr.43, date 20.05.2022

Vendimi nr.44, date 31.05.2022

Vendimi nr.45, date 31.05.2022

Vendimi nr.46, date 31.05.2022

Vendimi nr.47, date 31.05.2022

Vendimi nr.48, date 31.05.2022

Vendimi nr.49, date 31.05.2022

Vendimi nr.50, date 31.05.2022

Vendimi nr.51, date 31.05.2022

Vendimi nr.52, date 31.05.2022

Vendimi nr.53, date 31.05.2022

Vendimi nr.54, date 31.05.2022

Vendimi nr.55, date 31.05.2022

Vendimi nr.56, date 31.05.2022

Vendimi nr.57, date 31.05.2022

Vendimi nr.58, date 31.05.2022

Vendimi nr.59, date 31.05.2022

Vendimi nr.60, date 31.05.2022

Vendimi nr.61, date 31.05.2022

Vendimi nr.62, date 16.06.2022

Vendimi nr.63, date 16.06.2022

Vendimi nr.64, date 16.06.2022

Vendimi nr.65, date 16.06.2022

Vendimi nr.66, date 16.06.2022

Vendimi nr.67, date 16.06.2022

Vendimi nr.68, date 16.06.2022

Vendimi nr.69, date 28.06.2022

Vendimi nr.70, date 28.06.2022

Vendimi nr.71, date 12.07.2022

Vendimi nr.72, date 12.07.2022

Vendimi nr.73, date 12.07.2022

Vendimi nr.74, date 12.07.2022

Vendimi nr.75, date 12.07.2022

Vendimi nr.76, date 12.07.2022

Vendimi nr.77, date 12.07.2022

Vendimi nr.78, date 12.07.2022

Vendimi nr.79, date 12.07.2022

Vendimi nr.80, date 26.07.2022

Vendimi nr.81, date 26.07.2022

Vendimi nr.82, date 26.07.2022

Vendimi nr.83, date 26.07.2022

Vendimi nr.84, date 26.07.2022

Vendimi nr.85, date 26.07.2022

Vendimi nr.86, date 26.07.2022

Vendimi nr.87, date 26.07.2022

Vendimi nr.88, date 26.07.2022

Vendimi nr.89, date 02.08.2022

Vendimi nr.90, date 02.08.2022

Vendimi nr.91, date 06.09.2022

Vendimi nr.92, date 06.09.2022

Vendimi nr.93, date 06.09.2022

Vendimi nr.94, date 06.09.2022

Vendimi nr.95, date 06.09.2022

Vendimi nr.96, date 29.09.2022

Vendimi nr.97, date 29.09.2022

Vendimi nr.98, date 29.09.2022

Vendimi nr.99, date 29.09.2022

Vendimi nr.100, date 29.09.2022

Vendimi nr.101, date 29.09.2022

Vendimi nr.102, date 29.09.2022

Vendimi nr.103, date 29.09.2022

Vendimi nr.104, date 19.10.2022

Vendimi nr.105, date 19.10.2022

Vendimi nr.106, date 19.10.2022

Vendimi nr.107, date 19.10.2022

Vendimi nr.108, date 19.10.2022

Vendimi nr.109, date 19.10.2022

Vendimi nr.110, date 27.10.2022

Vendimi nr.111, date 27.10.2022

Vendimi nr.112, date 27.10.2022

Vendimi nr.113, date 27.10.2022

Vendimi nr.114, date 27.10.2022

Vendimi nr.115, date 27.10.2022

Vendimi nr.116, date 27.10.2022

Vendimi nr.117, date 27.10.2022

Vendimi nr.118, date 27.10.2022

Vendimi nr.119, date 27.10.2022

Vendimi nr.120, date 27.10.2022

Vendimi nr.121, date 27.10.2022

Vendimi nr.122, date 27.10.2022

Vendimi nr.123, date 27.10.2022

Vendimi nr.124, date 27.10.2022

Vendimi nr.125, date 27.10.2022

Vendimi nr.126, date 27.10.2022

Vendimi nr.127, date 27.10.2022

Vendimi nr.128, date 14.11.2022

Vendimi nr.129, date 14.11.2022

Vendimi nr.130, date 14.11.2022

Vendimi nr.131, date 14.11.2022

Vendimi nr.132, date 14.11.2022

Vendimi nr.133, date 24.11.2022

Vendimi nr.134, date 24.11.2022

Vendimi nr.135, date 24.11.2022

Vendimi nr.136, date 24.11.2022

Vendimi nr.137, date 24.11.2022

Vendimi nr.138, date 24.11.2022

Vendimi nr.139, date 24.11.2022

Vendimi nr.140 date 24.11.2022

Vendimi nr.141 date 24.11.2022

Vendimi nr.142 date 24.11.2022

Vendimi nr.143. date 24.11.2022

Vendimi nr.146, date 14.12.2022

Vendimi nr.147, date 22.12.2022

Vendimi nr.148, date 22.12.2022

Vendimi nr.149, date 22.12.2022

Vendimi nr.150, date 22.12.2022

Vendimi nr.151, date 22.12.2022

Vendimi nr.152, date 22.12.2022

Vendimi nr.153, date 22.12.2022

Vendimi nr.154, date 22.12.2022

Vendimi nr.156, date 22.12.2022

Vendimi nr.157, date 22.12.2022

Vendime të këshillit bashkiak - 2021

Vendimi nr.1, date 28.01.2021

Vendimi nr.2 , date 28.01.2021

Vendimi nr.3, date 28.01.2021

Vendimi nr.4, date 28.01.2021

Vendimi nr.5, date 28.01.2021

Vendimi nr.6, date 28.01.2021

Vendimi nr.7, date 28.01.2021

Vendimi nr.8, date 28.01.2021

Vendimi nr.9, date 28.01.2021

Vendimi nr.10, date 04.02.2021

Vendimi nr.11, date 04.02.2021

Vendimi nr.12, date 04.02.2021

Vendimi nr.13, date 04.02.2021

Vendimi nr.14, date 05.02.2021

Vendimi nr.15, date 22.02.2021

Vendimi nr.16, date 22.02.2021

Vendimi nr.17, date 22.02.2021

Vendimi nr.18, date 25.02.2021

Vendimi nr.19,date 25.02.2021

Vendimi nr.20,date 25.02.2021

Vendimi nr.21, date 25.02.2021

Vendimi nr.22, date 25.02.2021

Vendimi nr.23, date 25.02.2021

Vendimi nr.24, date 05.03.3021

Vendimi nr.25, date 05.03.2021

Vendimi nr.26, date 05.03.2021

Vendimi nr.27, date 05.03.2021

Vendimi nr.28, date 05.03.2021

Vendimi nr.29, date 26.03.2021

Vendimi nr.30, date 26.03.2021

Vendimi nr.31, date 26.03.2021

Vendimi nr.32, date 26.03.2021

Vendimi nr.33, date 31.03.2021

Vendimi nr.34, date 31.03.2021

Vendimi nr.35, date 31.03.2021

Vendimi nr.36, date 31.03.2021

Vendimi nr.37, date 31.03.2021

Vendimi nr.38, date 31.03.2021

Vendimi nr.39, date 31.03.2021

Vendimi nr.40, date 31.03.2021

Vendimi nr.41, date 31.03.2021

Vendimi nr.42, date 31.03.2021

Vendimi nr.43, date 31.03.2021

Vendimi nr.44, date 31.03.2021

Vendimi nr.45, date 14.04.2021

Vendimi nr.46, date 14.04.2021

Vendimi nr.47, date 14.04.2021

Vendimi nr.48, date 14.04.2021

Vendimi nr.49, date 14.04.2021

Vendimi nr.50, date 14.04.2021

Vendimi nr.51, date 14.04.2021

Vendimi nr.52, date 20.04.2021

Vendimi nr.53, date 20.04.2021

Vendimi nr.54, date 20.04.2021

Vendimi nr.55, date 20.04.2021

Vendimi nr.56, date 20.04.2021

Vendimi nr.57, date 20.04.2021

Vendimi nr.58, date 20.04.2021

Vendimi nr.59, date 20.04.2021

Vendimi nr.60, date 24.05.2021

Vendimi nr.61, date 24.05.2021

Vendimi nr.62, date 24.05.2021

Vendimi nr.63, date 24.05.2021

Vendimi nr.64, date 24.05.2021

Vendimi nr.65, date 24.05.2021

Vendimi nr.66, date 24.05.2021

Vendimi nr.67, date 10.06.2021

Vendimi nr.68, date 10.06.2021

Vendimi nr.69,date 28.06.2021

Vendimi nr.70,date 28.06.2021

Vendimi nr.71,date 28.06.2021

Vendimi nr.72, date 28.06.2021

Vendimi nr.73, date 28.06.2021

Vendimi nr.74, date 28.06.2021

Vendimi nr.75, date 28.06.2021

Vendimi nr.76, date 28.06.2021

Vendimi nr.77, date 28.06.2021

Vendimi nr.78, date 28.06.2021

Vendimi nr.79, date 28.06.2021

Vendimi nr.80, date 28.06.2021

Vendimi nr.81, date 28.06.2021

Vendimi nr.82, date 28.06.2021

Vendimi nr.83, date 28.06.2021

Vendimi nr.84, date 28.06.2021

Vendimi nr.85, date 28.06.2021

Vendimi nr.86, date 28.06.2021

Vendimi nr.87, date 12.07.2021

Vendimi nr.88, date 26.07.2021

Vendimi nr.89, date 26.07.2021

Vendimi nr.90, date 26.07.2021

Vendimi nr.91, date 26.07.2021

Vendimi nr.92, date 26.07.2021

Vendimi nr.93, date 26.07.2021

Vendimi nr.94, date 26.07.2021

Vendimi nr.95, date 26.07.2021

Vendimi nr.96, date 26.07.2021

Vendimi nr.97, date 04.08.2021

Vendimi nr.98, date 31.08.2021

Vendimi nr.99, date 31.08.2021

Vendimi nr.100, date 31.08.2021

Vendimi nr.101, date 31.08.2021

Vendimi nr.102, date 31.08.2021

Vendimi nr.103, date 31.08.2021

Vendimi nr.104, date 31.08.2021

Vendimi nr.105, date 30.09.2021

Vendimi nr.106, date 30.09.2021

Vendimi nr.107, date 30.09.2021

Vendimi nr.108, date 30.09.2021

Vendimi nr.109, date 30.09.2021

Vendimi nr.110, date 30.09.2021

Vendimi nr.111, date 30.09.2021

Vendimi nr.112, date 30.09.2021

Vendimi nr.113, date 30.09.2021

Vendimi nr.114, date 30.09.2021

Vendimi nr.115, date 30.09.2021

Vendimi nr.116, date 30.09.2021

Vendimi nr.117, date 30.09.2021

Vendimi nr.118, date 30.09.2021

Vendimi nr.119, date 30.09.2021

Vendimi nr.120, date 30.09.2021

Vendimi nr.121, date 30.09.2021

Vendimi nr.122, date 30.09.2021

Vendimi nr.123, date 28.10.2021

Vendimi nr.124, date 28.10.2021

Vendimi nr.125, date 28.10.2021

Vendimi nr.126, date 28.10.2021

Vendimi nr.127, date 28.10.2021

Vendimi nr.128, date 28.10.2021

Vendimi nr.129, date 28.10.2021

Vendimi nr.130, date 28.10.2021

Vendimi nr.131, date 28.10.2021

Vendimi nr.132, date 28.10.2021

Vendimi nr.133, date 28.10.2021

Vendimi nr.134, date 28.10.2021

Vendimi nr.135, date 28.10.2021

Vendimi nr.136, date 28.10.2021

Vendimi nr.137, date 28.10.2021

Vendimi nr.138, date 28.10.2021

Vendimi nr.139, date 28.10.2021

Vendimi nr.140, date 28.10.2021

Vendimi nr.141, date 12.11.2021

Vendimi nr.142, date 12.11.2021

Vendimi nr.143, date 12.11.2021

Vendimi nr.144, date 12.11.2021

Vendimi nr.145, date 25.11.2021

Vendimi nr.146, date 25.11.2021

Vendimi nr.147, date 25.11.2021

Vendimi nr.148, date 25.11.2021

Vendimi nr.149, date 25.11.2021

Vendimi nr.150, date 25.11.2021

Vendimi nr.151, date 25.11.2021

Vendimi nr.152, date 25.11.2021

Vendimi nr.153, date 06.12.2021

Vendimi nr.154, date 06.12.2021

Vendimi nr.155, date 06.12.2021

Vendimi nr.156, date 17.12.2021

Vendimi nr.157, date 23.12.2021

Vendimi nr.158, date 23.12.2021

Vendimi nr.159, date 23.12.2021

Vendim nr.160, date 23.12.2021

Vendim nr.161, date 23.12.2021

Vendimi nr.162, date 23.12.2021

Vendimi nr.163, date 23.12.2021

Vendimi nr.164, date 23.12.2021

Vendimi nr.165, date 23.12.2021

Vendimi nr.166, date 23.12.2021

Vendime të këshillit bashkiak - 2020

Vendimi nr.1, date 29.01.2020

Vendimi nr.2, date 29.01.2020

Vendimi nr.3, date 29.01.2020

Vendimi nr.4, date 29.01.2020

Vendimi nr.5, date 27.02.2020

Vendimi nr.6, date 27.02.2020

Vendimi nr.7, date 27.02.2020

Vendimi nr.8, date 27.02.2020

Vendimi nr.9, date 27.02.2020

Vendimi nr.10, date 12.03.2020

Vendimi nr.11, date 12.03.2020

Vendimi nr.12, date 12.03.2020

Vendimi nr.13, date 30.03.2020

Vendimi nr.14, date 30.03.2020

Vendimi nr.15, date 30.03.2020

Vendimi nr.16, date 09.04.2020

Vendimi nr.17, date 23.04.2020

Vendimi nr.18, date 23.04.2020

Vendimi nr.19, date 23.04.2020

Vendimi nr.20, date 23.04.2020

Vendimi nr.21, date 29.04.2020

Vendimi nr.22, date 29.04.2020

Vendimi nr.23, date 29.04.2020

Vendimi nr.24, date 29.04.2020

Vendimi nr.25, date 29.04.2020

Vendimi nr.26, date 29.04.2020

Vendimi nr.27, date 29.04.2020

Vendimi nr.28, date 29.04.2020

Vendimi nr.29, date 29.04.2020

Vendimi nr.30, date 29.04.2020

Vendimi nr.31, date 29.04.2020

Vendimi nr.32, date 29.04.2020

Vendimi nr.33, date 12.05.2020

Vendimi nr.34, date 12.05.2020

Vendimi nr.35, date 12.05.2020

Vendimi nr.36, date 12.05.2020

Vendimi nr.37, date 14.05.2020

Vendimi nr.38, date 20.05.2020

Vendimi nr.39, date 20.05.2020

Vendimi nr.40, date 20.05.2020

Vendimi nr.41, date 29.05.2020

Vendimi nr.42, date 29.05.2020

Vendimi nr.43, date 29.05.2020

Vendimi nr.44, date 29.05.2020

Vendimi nr.45, date 29.05.2020

Vendimi nr.46, date 29.05.2020

Vendimi nr.47, date 29.05.2020

Vendimi nr.48, date 29.05.2020

Vendimi nr.49, date 29.05.2020

Vendimi nr.50, date 11.06.2020

Vendimi nr.51, date 25.06.2020

Vendimi nr.52, date 25.06.2020

Vendimi nr.53, date 25.06.2020

Vendimi nr.54, date 25.06.2020

Vendimi nr.55, date 26.06.2020

Vendimi nr.56, date 30.06.2020

Vendimi nr.57, date 30.06.2020

Vendimi nr.58, date 30.06.2020

Vendimi nr.59, date 30.06.2020

Vendimi nr.60, date 30.06.2020

Vendimi nr.61, date 30.06.2020

Vendimi nr.62, date 30.06.2020

Vendimi nr.63, date 30.06.2020

Vendimi nr.64, date 07.07.2020

Vendimi nr.65, date 07.07.2020

Vendimi nr.66, date 14.07.2020

Vendimi nr.67, date 14.07.2020

Vendimi nr.68, date 15.07.2020

Vendimi nr.69, date 15.07.2020

Vendimi nr.70, date 20.07.2020

Vendimi nr.71, date 20.07.2020

Vendimi nr.72, date 20.07.2020

Vendimi nr.73, date 20.07.2020

Vendimi nr.74, date 24.07.2020

Vendimi nr.75, date 30.07.2020

Vendimi nr.76, date 30.07.2020

Vendimi nr.77, date 10.08.2020

Vendimi nr.78, date 10.08.2020

Vendimi nr.79,date 10.08.2020

Vendimi nr.80, date 10.08.2020

Vendimi nr.81, date 10.08.2020

Vendimi nr.82, date 10.08.2020

Vendimi nr.83, date 31.08.2020

Vendimi nr.84, date 31.08.2020

Vendimi nr.85, date 31.08.2020

Vendimi nr.86, date 31.08.2020

Vendimi nr.87, date 31.08.2020

Vendimi nr.88, date 31.08.2020

Vendimi nr.89,date 30.09.2020

Vendimi nr.90,date 30.09.2020

Vendimi nr.91,date 30.09.2020

Vendimi nr.92,date 30.09.2020

Vendimi nr.93, date 30.09.2020

Vendimi nr.94,date 30.09.2020

Vendimi nr.95,date 30.09.2020

Vendimi nr.96,date 30.09.2020

Vendimi nr.97,date 30.09.2020

Vendimi nr.98,date 30.09.2020

Vendimi nr.99,date 30.09.2020

Vendimi nr.100, date 30.09.2020

Vendimi nr.101, date 12.10.2020

Vendimi nr.102, date 30.10.2020

Vendimi nr.103, date 30.10.2020

Vendimi nr.104, date 30.10.2020

Vendimi nr.105, date 30.10.2020

Vendimi nr.106, date 30.10.2020

Vendimi nr.107, date 30.10.2020

Vendimi nr.108, date 30.10.2020

Vendimi nr.109, date 30.10.2020

Vendimi nr.110, date 30.10.2020

Vendimi nr.111, date 30.10.2020

Vendimi nr.112, date 30.10.2020

Vendimi nr.113, date 30.10.2020

Vendimi nr.114, date 30.10.2020

Vendimi nr.115, date 30.10.2020

Vendimi nr.116, date 27.11.2020

Vendimi nr.117, date 24.12 2020

Vendimi nr.118, date 24.12.2020

Vendimi nr.119, date 24.12.2020

Vendimi nr.120, date 24.12.2020

Vendimi nr.121, date 24.12.2020

Vendimi nr.122, date 24.12.2020

Vendimi nr.123, date 24.12.2020

Vendimi nr.124, date 24.12.2020

Vendimi nr.125, date 24.12.2020

Vendimi nr.126, date 24.12 2020

Vendimi nr.127 date 24.12.2020

Vendimi nr.128, date 24.12.2020

Vendimi nr.129, date 24.12.2020

Vendimi nr.130, date 24.12.2020

Vendimi nr.131, date 24.12.2020

Vendimi nr.132, date 24.12.2020

Vendimi nr.133, date 24.12.2020