Vendime te Keshillit Bashkiak

Vendime të Këshillit Bashkiak

An Adobe Acrobat file Emërtimi i vendimeve të këshillit bashkiak
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 1, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 2, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 3, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 4, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 5, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 6, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 7, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 8, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 9, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 50, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 71, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat fileVendimi nr.112, date 27.04.2023
An Adobe Acrobat fileVendimi nr.113, date 29.05.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, datë 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 21.06.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 13.07.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 13.07.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 13.07.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 1, date 13.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 2, date 20.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 3, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 4, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 5, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 6, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 7, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 8, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 9, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 25.02.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 25.02.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 23.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 20.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 28.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 28.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 02.08.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 02.08.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.134, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.135, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.136, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.137, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.138, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.139, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.140 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.141 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.142 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.143. date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 144, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 145, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.146, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.147, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.148, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.149, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.150, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.151, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.152, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.153, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.154, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 155, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.156, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.157, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.1, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.2 , date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.3, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.4, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.5, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.6, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.7, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.8, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.9, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 05.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19,date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20,date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 05.03.3021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 10.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 10.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 12.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 04.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.134, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.135, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.136, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.137, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.138, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.139, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.140, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.141, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.142, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.143, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.144, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.145, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.146, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.147, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.148, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.149, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.150, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.151, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.152, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.153, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.154, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.155, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.156, date 17.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.157, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.158, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.159, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.162, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.163, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.164, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.165, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.166, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendim nr.160, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendim nr.161, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.1, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.2, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.3, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.4, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.5, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.6, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.7, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.8, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.9, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 09.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 14.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 11.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 26.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 07.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 07.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 14.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 14.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 15.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 15.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 24.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 30.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 30.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79,date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 12.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 27.11.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 24.12 2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 24.12 2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127 date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 24.12.2020

Raporte të Këshillit

Raport për punën Këshillit të Bashkisë për 12 – mujorin e vitit 2020

Konsultime Publike

Degjese publike online nga Bashkia Durres per Buxhetimin me Pjesemarrje
Galeria e dëgjesave për vitin 2021